Wat is het basisinkomen

Een basisinkomen is een inkomen, gegeven of gegarandeerd door de overheid aan elke burger/inwoner, ongeacht over welke overige inkomsten of vermogen deze beschikt. Met basisinkomen wordt over het algemeen een onvoorwaardelijk basisinkomen (OBi) bedoeld.

Of het basisinkomen gelijk moet zijn aan een minimum inkomen is onderwerp van discussie. Het basisinkomen kan ook als een basis voor een minimuminkomen worden gezien. Het minimum inkomen wordt door de EU gesteld op 60% van het mediane inkomen.

In geval van voorwaardelijkheid van toekenning spreekt men niet meer van een basisinkomen maar van een uitkering.

Welkom bij Inkomen.info

Hier kan je alles vinden over inkomens.

  • Gemiddeld inkomen
  • Minimum inkomen (minimumloon)
  • Maximum inkomen
  • Inkomen per beroep
  • Hoogste inkomens ter wereld

Ook kan je bijvoorbeeld vinden wat iemand verdient.

  • Wat verdient de Koning?
  • Wat verdient een minister?
  • Wat verdient de buurman?

Binnenkort meer.